Σύνδεση
Get Adobe Flash player

cardio

 

Το καρδιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου λειτουργεί από τις 7 Απριλίου 1996. Παρέχει υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες σε ασθενείς που παρουσιάζουν προβλήματα από το καρδιαγγειακό σύστημα. Καλύπτει μεγάλη περιοχή του λεκανοπεδίου.

Η κλινική, η καρδιολογική μονάδα και τα εργαστήρια στελεχώνονται από άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Ιατρικό Προσωπικό:

Συντονιστής Διευθυντής:

 • Πατσιλινάκος Σωτήριος

Διευθυντές:

 • Παρασκευοπούλου Ευφροσύνη
 • Νικολάου Νικόλαος
 • Σωτηρέλλος Κωνσταντίνος
 • Σπανοδήμος Σταύρος
 • Κορκονικήτας Παναγιώτης

Επιμελητές Α’:

 • Αναδιώτης Αθανάσιος
 • Αντωνάτος Διονύσιος
 • Παπαδάκης Εμμανουήλ

Νοσηλευτικό Προσωπικό:

 • Προϊσταμένη της κλινικής
 • Προϊσταμένη της Καρδιολογικής Μονάδος με τον απαραίτητο αριθμό νοσηλευτριών και παραϊατρικού προσωπικού

Στο Καρδιολογικό τμήμα υπάγονται:

 • Η κλινική με 20 κλίνες
 • Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Καρδιοπαθών - Εμφραγμάτων (Μ.Ε.Θ.Κ.) με 7 κλίνες μονάδας και 3 κλίνες υπομονάδας
 • Το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο
 • Το Αρρυθμιολογικό - Υπερτασικό εργαστήριο με τα Holters ρυθμού και πίεσης και των Μεταδυναμικών (Late potencial)
 • Το εργαστήριο Δοκιμασιών κόπωσης
 • Το Υπερηχοκαρδιογραφικό εργαστήριο
 • Το εργαστήριο Δοκιμασιών ανάκλησης (Tilt test)
 • Το εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδοτών
 • Τα ιατρεία πρωινά και απογευματινά (Καρδιολογικό, Υπερτασικό, Υπολιπιδαιμικό, Βηματοδοτών - Αρρυθμιολογικό, Καρδιακής Ανεπάρκειας, Στεφανιαίας Νόσου, Πνευμονικής Υπέρτασης, Συγγενών Καρδιοπαθειών)

Γενικά το καρδιολογικό τμήμα διαθέτει όλες τις μονάδες και τα εργαστήρια με λίαν εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Καρδιολογικής Κλινικής για το 2012-2013 ξεκινά στις 9 Οκτωβρίου 2012 και ολοκληρώνεται στις 6 Ιουνίου 2013. Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα λαµβάνουν χώρα στο γραφείο ιατρών της Καρδιολογικής Κλινικής µεταξύ 9.30 και 10.30 κάθε Τρίτη καθώς και κάθε δεύτερη Πέµπτη και Παρασκευή. Κάθε Τρίτη θα γίνονται ελεύθερες παρουσιάσεις από τους Ιατρούς της Κλινικής αλλά και από διακεκριµένους προσκεκληµένους και θα ακολουθεί συζήτηση, υπό τον συντονισµό του ∆ιευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής. Κάθε δεύτερη Πέµπτη θα γίνονται έκτακτες παρουσιάσεις θεµάτων ή προβολές φαρµακευτικών εταιριών, οι οποίες θα ανακοινώνονται εγκαίρως. Τις Παρασκευές µε ζυγή ηµεροµηνία θα υπάρχουν παρουσιάσεις στεφανιογραφιών από τους Ιατρούς του Αιµοδυναµικού τµήµατος της Κλινικής.

 

 logo

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Τηλ.: 213.2057715-716, Fax: 210.2779509)

Η καρδιολογική κλινική διαθέτει 30 κρεβάτια, 10 μονάδας εμφραγμάτων, και 20 κλινικής με 1 πεντάκλινο, 2 τρικλινα, 4 δίκλινα και 1 μονόκλινο. Νοσηλεύονται όλων των ειδών καρδιολογικά περιστατικά με υψηλότατου επιπέδου ιατρική, νοσηλευτική και ξενοδοχειακή υποστήριξη. Κατά μέσον όρον νοσηλεύονται στο τμήμα κατ' έτος 2000-2500 ασθενείς.

ΜΕΘΚ (Τηλ.: 2132057711-712, Fax: 2102079509, 2102719862)

Η μονάδα εντατικής θεραπείας καρδιοπαθών περιλαμβάνει 7 κλίνες μονάδος και 3 κλίνες υπομονάδος που διαθέτουν πλήρες monitoring. Το τμήμα είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα μέσα που απαιτούνται για την ιατρική αντιμετώπιση των βαρέως πασχόντων καρδιοπαθών και διενεργούνται σε αυτό όλων των ειδών οι απαραίτητες μικροεπεμβάσεις, όπως τοποθέτηση προσωρινών βηματοδοτών, περικαρδιοπαρακεντήσεις, αιμοδυναμικές μετρήσεις μετά από καρδιακό καθετηριασμό κ.ά.

Η μονάδα διαθέτει επίσης, υπερηχοκαρδιογράφο, έναν αναπνευστήρα τελευταίας τεχνολογίας, έναν φορητό αναπνευστήρα μεταφοράς διασωληνωμένου ασθενή, καθώς και αυτόνομο εργαστήριο μέτρησης μυοκαρδιακών ενζύμων (τροπονίνες, MB-mass, μυοσφαιρίνη, BNP), χρόνων αιμόστασης (ACT, aPTT, PT/INR) και αερίων αίματος. Το τμήμα νοσηλεύει κατ' έτος 500 - 550 ασθενείς περίπου.

 

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Τηλ.: 2132057922)

Στο αιμοδυναμικό εργαστήριο διενεργούνται κατ' έτος 2000 περίπου στεφανιογραφίες και  έως 800 αγγειοπλαστικές στεφανιαίων αγγείων.
Περίπου το 90% των περιστατικών αυτών γίνονται δια της κερκιδικής προσπέλασης.
Το τμήμα είναι πλήρως εξοπλισμένο με ενδοαορτική αντλία, IVUS, OCT, FFR και άλλες σύγχρονες μεθόδους.
Το τμήμα καλύπτει και το πρόγραμμα πρωτογενών αγγειοπλαστικών, στην οξεία φάση του εμφράγματος, του υπουργείου υγείας.

9a

1a

3a

6a9a


ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Τηλ.: 2132057717, 2132057715 - Fax: 2102079509, 2102719862)

Στο εργαστήριο διενεργούνται περίπου κατ΄ετος 3000-3500 διαθωρακικές, 15-200 διοισοφάγειες μελέτες και μικρός αριθμός μελετών τρισδιάστατης υπερηχοκαρδιογραφίας.
Εχει προσφάτως ξεκινήσει η λειτουργία Τμήματος δυναμικής υπερηχοκαρδιογραφίας.

 

ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Τηλ.: 213.2057715, 213.2057711 - Fax: 210.2779509)

Στα πλαίσια ελέγχου των αρρυθμιών λειτουργεί αρρυθμιολογικό εργαστήριο που διαθέτει Holter ρυθμού (24ωρη καταγραφή ΗΚΓ) καθώς και Holter καταγραφής συμβαμάτων (event Holter - πολύημερη καταγραφή ΗΚΓ). Επίσης για την εκτίμηση του αρρυθμικού κινδύνου γίνονται εξετάσεις μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας (Heart rate variability) και όψιμων δυναμικών (late potentials). Aριθμός ετησίως Holter περιπου 1000.

 

Παράλληλα στο αιμοδυναμικό εργαστήριο εκτελούνται βασικές Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες με σκοπό τη διερεύνηση βραδυκαρδίας (διαταραχές συστήματος παραγωγής και αγωγής του ερεθίσματος). Για τη διερεύνηση συγκοπτικών επεισοδίων διενεργούνται τέλος Δοκιμασίες Ανακλίσεως (Tilt test).


ΤΜΗΜΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ (Τηλ.: 213.2057715, 213.2057718 - Fax: 210.2779509)

Στο αιμοδυναμικό εργαστήριο της κλινικής, που διαθέτει ακτινοσκοπικό μηχάνημα C-ARM, γίνονται εμφυτεύσεις όλων των τύπων βηματοδοτών για την αντιμετώπιση νόσων του ερεθισματαγωγού συστήματος της καρδιάς, σύμφωνα με τις ενδείξεις της Αμερικάνικης και Ευρωπαϊκής Καριολογικής εταιρείας. Κατά μέσον όρο τοποθετούνται κατ' έτος 200 - 250 μόνιμοι βηματοδότες. Παράλληλα λειτουργεί ιατρείο ελέγχου βηματοδοτών όπου παρακολουθούνται μετά από ραντεβού ασθενείς που φέρουν μόνιμο βηματοδότη.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΟΠΩΣΗΣ (Τηλ.:  2132057767 - Fax: 2102079509, 2102719862)

Στην Καρδιολογική κλινική λειτουργεί σύγχρονο εργαστήριο δοκιμασίας κόπωσης με κυλιόμενο τάπητα για τους Νοσηλευόμενους ασθενείς. Το τμήμα είναι πλήρως εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της δοκιμασίας. Κατά μέσον όρο εκτελούνται κατ' έτος 500-550 δοκιμασίες.


ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (Τηλ.: 2132057215)

Στα πλαίσια του τακτικού Καρδιολογικού Ιατρείου λειτουργούν και τα ιατρεία Υπέρτασης και λιπιδίων. Κατ'έτος εξετάζονται κατά μέσο όρο 7.000 ασθενείς και τοποθετούνται περίπου 350 Hölter πίεσης.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 


ΠΡΩΙΝΑ :

(Υποσημείωση τα ραντεβού γίνονται ανά 20 λεπτά)

ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (2ος  Όροφος)

Μετά από προσυνεννόηση στο τηλέφωνο: 14500

Τηλέφωνο Ιατρείου: 213 2057215 

 

Καρδιολογικό Ιατρείο (Υπεύθυνη κ. Ε.Παρασκευοπούλου)

Δευτέρα: 10.00-13.00
Τρίτη: 10.00-13.00
Πέμπτη: 10.00-13.00

 

Ιατρείο Υπερλιπιδαιμίας (Υπεύθυνοι  κ. Ε.Παρασκευοπούλου - κ. Κ.Σωτηρέλλος)

Τετάρτη : 10.00-12.00

 

Ιατρείο Υπέρτασης (Υπεύθυνη κ. Ε.Παρασκευοπούλου)

Παρασκευή : 10.00-12.00

 

 

ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Ισόγειο) 

Μετά από προσυνεννόηση στο τηλέφωνο: 14500

Τηλέφωνα ιατρείου: 213 – 205 7928, 213 – 205 7929

 

Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας (Υπεύθυνοι κ. Σ.Πατσιλινάκος - κ. Κ.Σωτηρέλλος)

Τρίτη: 07.00 – 09.00

Πέμπτη: 07.00 – 09.00

 

Ιατρείο Στεφανιαίας Νόσου (Υπεύθυνοι κ. Σ.Πατσιλινάκος - κ. Α.Αναδιώτης)

Τρίτη: 07.00 – 09.00

Πέμπτη: 07.00 – 09.00

 

Ιατρείο Βηματοδοτών (Υπεύθυνοι κ. Σ.Πατσιλινάκος - κ. Σ.Σπανοδήμος - κ. Α.Χρήστου)

Τρίτη: 07.00 – 09.00

Πέμπτη: 07.00 – 09.00

 

Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης (Υπεύθυνοι κ. Α.Αναδιώτης - κ. Π.Κορκονικήτας)

Τετάρτη: 10.00-13.00

 

Ιατρείο Συγγενών Καρδιοπαθειών (Υπεύθυνοι κ. Α.Αναδιώτης - κ. Π.Κορκονικήτας)

Τετάρτη: 10.00-13.00

 


ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ:

Μετά από προσυνεννόηση στα τηλέφωνα: 6940867060 και στο 14500.

Τρίτη: 15.30-19.30 - (Σ.Πατσιλινάκος, Συντονιστής Διευθυντής)
Τετάρτη: 15.30-19.30 - (Ν.Νικολάου, Διευθυντής)
Πέμπτη: 15.30-19.30 - (Δ.Αντωνάτος, Επιμελητής Α')