Πλήρωση θέσεων του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων(Data Protection Officer-DPO) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στο "Γ.Ν.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ".